Forsiden

Høringssvar fra Espen Prestbakmo og Delphine Garcin

Dato: 25.10.2021

Vi er imot foreslåtte endringer av stemmerett- og valgbarhetsloven for valg til Longyearbyen Lokalstyre.

Endringer vil være udemokratisk og ramme viktige stemmer i Svalbardsamfunnet.

Espen Prestbakmo og Delphine Garcin