Høringssvar fra Stian Oksavik

Dato: 28.06.2021

Dette fremstår som umusikalsk og udemokratisk. Lokalpolitikken har stått sterkt i Norge lenge, og prinsippet ellers i landet er jo at lokalpolitikerne skal styre over lokale forhold i størst mulig grad.

Svalbard er riktignok i en særstilling pga. Svalbardtraktaten. Den medfører blant annet at man ikke behøver å være norsk statsborger eller å søke norsk oppholdstillatelse for å bosette seg på Svalbard. All den tid det er faktum, ser jeg heller ingen grunn til at norske myndigheter skal begynne å sette særnorske krav for å delta i lokalpolitikken der. Hva blir det neste, at man skal måtte ha bodd tre år i Oslo før man kan bli lokalpolitiker i Bergen?

Kravet om tre års botid på Svalbard hindrer at hvem som helst bare kan flytte dit og lage endringer over natten. De som har bodd tre år på Svalbard bryr seg formodentlig om lokalsamfunnet sitt, samme om de har norsk bakgrunn eller ikke.

Norsk suverenitet kan forsvares på andre måter, og Stortinget har fortsatt makt til å overstyre dersom det skulle komme absurde vedtak fra Longyearbyen -- noe jeg imidlertid ikke har sett eksempler på.

Dette er en løsning på et problem som ikke finnes, og oppførselen til regjeringen minner urovekkende sterkt om oppførselen til kolonimaktene i fordums tid. Det faktum burde i seg selv være nok til å kreve en kursendring her.