Forsiden

Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 202921

Dato: 25.10.2021

Jeg synes det er helt hårreisende at det skal være kun for norske borgere å stemme på Svalbard.

Svalbard hadde ikke gått rundt om det ikke var for borger fra andre nasjoner.

At de ikke skal kunne ha noe å si for styringsveldet på Svalbard. Stedet de bor, jobber, drifter og betaler skatt til er rett og slett sykt.

En helt grell forskjellsbehandling som ikke ligner et demokrati.