Høringssvar fra Gruppe av fastboende og tidligere fastboende fra Longyearbyen

Dato: 25.10.2021

Vedlegg