Høringssvar fra Erlend Jensen Sandvoll

Dato: 25.10.2021

Utlendinger fra traktatsland må beholde stemmerett til Lokalstyret i Longyearbyen etter dagens modell.

Å frata denne gruppen det demokratiske verktøyet er skadelig for hele Svalbardsamfunnet.

Svalbard har i mange år blitt påtvunget lov etter lov, uten reel lokal innblanding.Dette må det bli slutt på. Lytt til Svalbardianere i spørsmål som omhandler Svalbard.