Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 341490

Dato: 25.10.2021

Svalbardianere= de som bor på svalbard, som har en nasjonalitet som har signert svalbardteaktaten, over 18 år skal ha mulighet til å stemme.