Høringssvar fra Sebastian Sikora

Dato: 25.10.2021

Ny valgbarhetsregler er det et skritt i en veldig dårlig retning som segregerer Longyearbyens befolkning på godt og vondt. Den nye loven er et skritt som tar Longyearbyen fra demokratiet. Det er vanskelig å forstå hvorfor noen ønsker å innføre slike restriksjoner.