Høringssvar fra Finans Norge

Dato: 05.10.2020

Finans Norge avgir høringssvar med merknader, se vedlagte høringssvar.

Med vennlig hilsen

Vegard Bjerke Øye

Finans Norge

Vedlegg