Høringssvar fra Den norske dommerforeningen

Dato: 09.09.2020

Den norske Dommerforening - fagutvalget for offentlig rett - har gått gjennom lovforslaget og inngir med dette vårt høringssvar.

Fagutvalget består p.t. av høyesterettsdommer Henrik Bull, lagdommer Bjørn O. Berg, lagdommer Øystein Langbakk, lagdommer Irene Sogn, tingrettsdommer Ingebjørg Tønnessen og lagdommer Bjørn Olav Aspelund.

Dommerforeningens fagutvalg for offentlig rett støtter forslaget.

Vennlig hilsen

Bjørn Olav Aspelund

(Lagdommer Irene Sogn har ikke deltatt ved fagutvalgets arbeid med denne saken)