Høringssvar fra Norges Høyesterett

Dato: 05.10.2020

Høyesterett kommer ikke til å avgi høringsuttalelse i saken.

Vennlig hilsen

Christopher Haugli Sørensen
assisterende direktør