Høringssvar fra Vestfold, Telemark og Buskerud statsadvokatembeter

Dato: 05.10.2020

Vestfold, Telemark og Buskerud statsadvokatembeter støtter departementets forslag, både når det gjelder behovet for innføring av slikt krav til vandel og skikkhet, og forslaget til hvordan dette skal reguleres.