Høringssvar fra Landsorganisasjonen i Norge

Dato: 12.10.2020

Vi viser til tidligere innsendt høringssvar av 01.10.20. Vedlagt oversendes nytt høringssvar med korrigert siste avsnitt. Vi ber om at forrige høringssvar erstattes med dette. På forhånd takk.

Vedlegg