Forsiden

Høringssvar fra Per Watne

Dato: 21.09.2022

Velagt ligger en oversatt klargjøring av personvernet fra FNs generalsekretær.

Vedlegg