Høringssvar fra Norges Forsvarsforening

Dato: 15.09.2021

- Endringsforslagene er gode og fornuftige.

- Spesielt riktig er at §4 andre ledd bokstav c endres til å omfatte "norsk sikkerhets- og forsvarspolitikk" og ikke bare Forsvaret.