Høringssvar fra Oslo Militære Samfund

Dato: 08.11.2021

Oslo Militære Samfund (OMS) har ingen substansielle merknader til høringsforslaget.

OMS vil likevel uttrykke bekymring over at en andel av støtteordningen (tilskuddsordningen til kommunikasjonsprosjekter) foreslås terminert, samtidig som samlet tildeling til tilskuddsordningene for 2022 reduseres med ca 20 %. Dette indikerer at Forsvarsdepartementet over tid nedprioriterer tilskuddsordningene til frivillig aktivitet på forsvars- og sikkerhetsområdet.