Høringssvar fra Arendal kommune

Høringssvar fra Arendal kommune

Dato: 23.12.2016

Svartype: Med merknad

Arendal formannskap støtter departementets forslag til endringer av friskoleloven, voksenopplæringsloven og folkehøyskoleloven.

Arendal formannskap ønsker å presisere at likebehandling må kunne dokumenteres ut fra den måten kommunen tildeler midler til de offentlige skolene på, og ikke nødvendig vis gi seg utslag i stykkprisfinansiering, så lenge tildelingen som brukes oppfattes som rettferdig og tilstrekkelig.

 

Vedlegg

Til toppen