Høring om endringer i friskoleloven, voksenopplæringsloven og folkehøyskoleloven

Høringssvar fra Nøringslivets Hovedorganisasjon

Om endringer i friskoleloven, voksenopplæringsloven og folkehøyskoleloven

Dato: 11.01.2017
Svartype: Med merknad

Se vedlegg

Vedlegg