Høring om endringer i friskoleloven, voksenopplæringsloven og folkehøyskoleloven

Høringssvar fra Utdanningsforbundet

Høyring - Framlegg til endringar i friskulelova, vaksenopplæringslova og folkehøgskulelova

Dato: 09.01.2017
Svartype: Med merknad

Vedlegg