Høringssvar fra NAFKAM

Dato: 25.05.2021

Høringsuttalelse – Forslag til endringer i helsepersonelloven: autorisasjon av naprapater, osteopater, logopeder og paramedisinere

Nasjonalt Forskningssenter innen Komplementær og Alternativ Medisin (NAFKAM) er av helsemyndighetene tillagt ansvar for forskning på og opplysning til befolkningen om alternativ behandling. Formålet med vår virksomhet er å bidra til kunnskapsbaserte helsevalg, og å styrke pasientsikkerheten ved bruk av helserelatert behandling ref Lov om alternativ behandling av sykdom mv.

Slike tjenester ytes hovedsakelig utenfor den offentlige helsetjenesten, og i 2020 oppsøkte rundt 20% av voksne nordmenn utøvere av slik behandling. Kostnaden til dette utgjorde i snitt vel NOK 3500 per bruker. Den organiserte delen av bransjen anslås til ca 8000 utøvere fordelt på ca 50 yrkesforbund, samt et ukjent antall ikke-organiserte.

Både NAFKAMs undersøkelser de siste ti år av befolkningens bruk av alternativ behandling, samt vår nyeste studie på området Use of complementary and alternative medicine in Norway: a cross-sectional survey with a modified Norwegian version of the international questionnaire to measure use of complementary and alternative medicine (I-CAM-QN), tilsier at naprapati og osteopati er blant de alternative behandlingstilbud som oftest oppsøkes i Norge.

En autorisasjon vil medføre krav til dokumentasjon av den enkelte utøvers medisinfaglige kunnskaper. Osteopater og naprapater vil med autorisasjon også bli underlagt Helsepersonelloven, samt tilsyn fra Statens Helsetilsyn. I lys av dette mener NAFKAM mener at autorisasjon vil styrke norske pasienters sikkerhet ved fremtidig behandling fra osteopater og naprapater.

Med vennlig hilsen

Miek Jong (sign) - Professor og Leder NAFKAM

Ola Lillenes (sign) - Informasjonssjef NAFKAM