Høring - endringer i kirkeloven § 36

Kultur- og kirkedepartementet ber om uttalelser til forslag om endringer i kirkeloven § 36. Forslaget innebærer at adgangen til å legge konfirmasjonsopplæring til skolens tid strammes inn, og at kommuner gis adgang til å bestemme om trosopplæring kan inngå i skolefritidsordningen.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.09.2004