Høringssvar fra Samfunnsbedriftene

Dato: 25.01.2021

Vedlagt følger høringssvar fra Samfunnsbedriftene.

Vedlegg