Høringssvar fra Strand kommune

Dato: 26.01.2021

Strand kommune støtter foreslåtte endringer.