Høringssvar fra Sandnes kommune

Dato: 09.02.2021

Høringsutalelse fra Sandnes kommune - forslag til endringer i Lov om interkommunale selskaper, fjernmøer og elektronisk signering

Rådmannen i Sandnes kommune oversender herved høringsuttalelse til forslaget.

Vennligst finn selve høringsbrevet med merkander vedlagt.

mvh.

Sidsel Haugen

råmdannens stab, Sandnes kommune

Vedlegg