Høringssvar fra IKA Finnmark IKS

Dato: 12.02.2021

IKA Finnmark IKS ønsker å gi innspill til endring i IKS-loven.
Se vedlagt brev.

Vedlegg