Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 244014

Dato: 06.01.2022

Har dere ikke lest 1984