Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 264680

Dato: 08.10.2021

Nei. Nok overvåkning av egen befolkning. Jeg ønsker ikke at Norges rolle som politistat utvides ytterligere. Feks vil pst da kunne benytte seg av kommentarer i vindkraftsaker hvor ytringer til tider blir litt hete, når staten overkjører lokaldemokratier med statlige planer. Ytringsfriheten minskes for hver dag høyre har sittet i regjering. Hvis man må tenke seg om hver gang man ytrer seg og egen ytring kan forstås som krenkende på en eller anne vilkårlig mottaker vil pst kunne arrestere samtlige samfunnsdebattanter når det måtte passe dem å dra noe opp av hatten. Det er altid noen som kan føle seg krenket. Siden subjektive følelser idag kan kriminaliseres ved hat lovgivningen er lagring av offentlige ytringer ikke ønsket.