Høringssvar fra Kåre Smith

Dato: 05.01.2022

Dette er vel et av de mest radikale forslagene man har sett i Norge i fredstid, med tanke på å gi Staten, ved PST, mulighet til å overvåke norske borgere.

Hvis man sammenligner den muligheten PST med dette forslaget får til å overvåke den enkelte på nettet, med den virkelige verden, vil det være som om de fikk mulighet til å overvåke alle som deltar på politiske møter og ta opp hva de sier, notere seg alle som deltar i demonstrasjoner, samt hvilken plakat de holdt, samt overvåke alle som på åpen plass, på kafe, i kantina eller lignende snakker med venner eller andre.

Alle ser at om man tester lovforslaget opp mot tilsvarende aktiviteter i den fysiske verden, at det ville være utenkelig å gi politiet mulighet til å overvåke, filme, ta lydopptak og notere alt som foregår i det offentlige rom. Det er i realiteten dette forslaget åpner opp for. Hvis forslaget blir vedtatt, vil 2022 for all framtid bli husket som året hvor Norge gikk fra å være rettsstat til å bli politistat.

I så måte kan det neppe være mulig å vedta forslaget, da det bryter mot Grunnloven.

Forslaget, vil om det skulle bli vedtatt, trolig bli fordømt av Den europeiske menneskrettsdomstolen.