Høringssvar fra Advokatforeningen

Dato: 03.01.2022

Vedlagt følger Advokatforeningens uttalelse.

Vedlegg