Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 174367

Dato: 05.01.2022

Jeg er imot at politiet skal få lettere tilgang til persondata. Det øker faren for misbruk av informasjonen til personlige formål, eller for å fremme et politisk syn.