Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 352169

Dato: 07.01.2022

Alle stortingsrepresentanter bør lese gjennom Lund-kommisjonens rapport om politisk overvåking dersom de vurderer å stemme for et slikt altomfattende overvåkingssystem.

https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Dokumentserien/1995-1996/Dok15-199596/

Dette forslaget er på flere måter verre enn både Datalagringsdirektivet og Tilrettelagt innhenting og bør bli stoppet.