Forsiden

Høringssvar fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)

Dato: 07.01.2022

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) støtter Justis- og beredskapsdepartementet sitt forslag til endringer i politiloven, politiregisterloven og politiregisterforskriften vedr. PSTs etterretningsoppdrag og bruk av åpent tilgjengelig informasjon.