Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 263964

Dato: 06.01.2022

Det er brudd på rettsvernet man har som privatperson i følge Grunnlovens paragraf 93 hvor det står at "ingen skal utsettes for nedverdigende behandling" samt paragraf 102 med teksten "alle har rett til privatlivets fred o s v".

nei til innsyn i private kontoer.