Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 254431

Dato: 06.01.2022

Ønsker ikke disse endringene, det som fortsatt finnes av personvern må bevares.