Høringssvar fra Den Norske Dataforening

Dato: 07.01.2022

Vedlagt er høringssvar fra Den Norske Dataforening v/IT politisk Råd

Vedlegg