Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 048783

Dato: 07.10.2021

Jeg viser til regjeringens høring om endringer i politiregisterloven mv.

Jeg frykter at den registreringen det legges opp til fra åpne kilder med såpass lang oppbevaringstid vil hemme ytringsfriheten. Jeg er enig i at PST skal kunne lagre informasjon fra åpne kilder som er straffbare. Men alt hviler for meg på hva man mener med ytringer som gir bakgrunn for mistanke. Vil alle som feks. ytrer seg kritisk mot politi, stat og PST risikere å få sine åpne innlegg/kommentarer lagret? I så tilfelle frykter jeg at en slik praksis vil hemme ytringsfriheten og den offentlige debatten i vesentlig grad.