Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 182564

Dato: 05.01.2022

Dette er et alvorlig brudd på personvernloven, og det er ingen grunn til at PST og NAV skal ha behov for dette av den almenne borger,hverken nå eller tilbake i tid, da 10 år! Mye sensitiv informasjon som ikke vedgår disse instansene og som da lett kan bli misbrukt og komme på avveier, deriblant helseinfirmasjon! Det angår ikke offentligheten! Og skal man ikke da kunne kommunisere digitalt med feks familie uten at man er overvåket? Nå må noen bruke fornuften ,for informasjon disse trenger får de tak i ved behov og når det er nødvendig, det er det IKKE på heltid!