Høringssvar fra Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom)