Høringssvar fra Per Watne

Dato: 07.10.2021

Dette forslaget er et bevis på at myndigetene ikke evner ta inn over seg at radikalisering ikke oppstår ut av ikkeno. Dersom statsforvaltningen begynte å løse sine plikter og fulgt lovverket som gjelder for alle andre så ville man ikke opplevd å ha behov for dette forslaget. Forslaget vil bare bekrefter begrunnelsen de som kan tenkes å bli radikalisert har for å ikke ha tillit til myndighetene. Her er problemet snudd på hodet. Et annet moment er at om man vet man overvåkes, vil over tid føre til at man begynner med å sensurere sine ytringer. Dette er det gjort forskning på. Lovforslaget er i praksis å oppheve ytringsfriheten. Å bare tenke å gjøre dette pga statens egne mangler, kan bare føre til ytterligere radikalisering og demokratiets opphør. Vi vet av erfaring at PST går ut over sine fullmakter og derfor ikke bør få disse utvidet ytterligere. Det vil i praksis plassere Norge i samme kategori som Hviterussland om forslaget vedtas. Dette antyder jo at det er staten som er i ferd med å bli radikalisert og er en historisk skivebom og jeg har faktisk nærmere ti års research bak disse erfaringene delt her. Forslaget vil bare forverre problemet for alle og spesielt PST.