Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 403016

Dato: 07.01.2022

Lovforslaget hører ikke i en demokrati. Om forslaget kommer gjennom den kommer til å ha en stor og negativ påvirkning i ytringsfriheten til folk. Den kommer til å bli mange som velger å ikke uttaler seg offentlig på samfunnsdebatter og dette svekke demokrati og oss som borgere og samfunnsmedlemmer