Høringssvar fra H J Anderson

Dato: 07.01.2022

Dette er en endring som kan ha katastrofale konsekvenser for det enkelte individ. Grunnloven gir oss våre rettigheter og plikter, og dette vil innskrenke de rettigheter vi har. Så lenge det heller ikke ligger noen begrensning i hvor langt endringen kan strekkes, vil dette gi "radikale" politikere carte blanche til å utøve utilbørlig makt. Dette vil være analogt med det som skjedde i Tyskland på 30 tallet. Slik undertrykking av mennesker ble vi ferdig med i 1945, og noe slikt vil vi ikke ha igjen.

Derfor stemmes det NEI til dette forslaget.

HJA