Høringssvar fra Per Watne

Dato: 23.12.2021

Dersom denne researchen kan knyttes til bestemte personer, bør det være et krav om at man vedvarende oppnår å avdekke relevant informasjon før man legger mistanker mot navngitte personer bort og gjør generlet fundert research av åpent tilgjengelig material.

Om noen tilstår grove lovbrudd på sin FB side, så bør politiet kunne ta affære.

Ytringsfriheten sier ingenting at man ikke skal kunne holdes ansvarlig for sine ytringer men her må det kontekst til slik at ikke dårlig eller usmaklig humor medfører arrestasjon. FB / sosiele media må kunne betraktes som å ytre seg offentlig.