Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 282719

Dato: 11.04.2023

Nei til endring og flere brudd på grunnloven og menneskerettighetene