Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 140286

Dato: 05.02.2023

Nei.

dette er absolutt ikke nødvendig eller ønskelig.

skal noe endres, bør det være detaljstyring av menneskers liv som fjernes!

De såkalte tiltakene som ble gjort under korona er vel heller ikke noe man ønsker å gjenta.