Høringssvar fra Inger Isabell Sanne

Dato: 11.04.2023

JEG SIER NEI TIL DETTE FORSLAGET

Erfaring fra de siste årene har vist at nedstenging og isolasjon har blitt brukt uhensiktsmessig. Det handler om frihetsberøvelse. Hver enkelt borger er i stand til å tenke selv hva som er fornuftig i eget liv. Vi skal selv bestemme over egen kropp.

At byråkrater på kort varsel kan vedta restriksjoner utfra press eller frykt er ikke akseptabelt. Vi har tilstrekkelige muligheter i den gjeldende smittevernloven. Det er en grunn for at makten skal være delt. Og det må gjelde også her.