Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 185633

Dato: 29.03.2023

De foreslåtte tiltakene er i strid med Grunnloven, og kan av denne grunn ikke innføres som permanent lov.

Erfaringene fra covidtiltakene som ble innført uten seriøse undersøkelser eller vitenskapelig holdbare begrunnelser, tilsier varsomhet ved tiltak som rammer befolkningen i uforholdsmessig grad. Tiltakene som ble gjennomført under pandemien har gitt mange mennesker store lidelser med tap av familie og venner. Dette må ikke gjenta seg