Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 416199

Dato: 10.02.2023

Litt etter litt blir mer og mer drakoniske lover tredd over hodet på folket. Har vi ikke lært av verdenshistorien? Den som er villig til å gi bort litt frihet i bytte mot trygghet, fortjener ingen av delene.