Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 620381

Dato: 25.02.2023

Er i mot all tvang, karantene, maskebruk og endringer av Norsk lov. Alle mennesker har rett til å bestemme over egen kropp.