Høringssvar fra I Do Not Concent!

Dato: 05.02.2023

Dere er en gjeng tyranner med uærlige hensikter! Dere kan aldri påføre oss frie mennesker med fri vilje noen av de drakoniske tiltakene uten å mottatt et informert samtykke eller en aksept for hva dete prøver å pushe igjennom. Hva er agendaen deres?!