Høringssvar fra Anita Nicolaisen

Dato: 07.03.2023

Jeg har INTET ønske om å få mitt DNA/RNA endret så ellers takk men NEI TAKK!!!