Høringssvar fra Svein K. Storetvedt

Dato: 05.02.2023

Loven er en grov forbrytelse mot elementære menneskerettigheter. Jeg kommer ikkke til å etterleve slike krav og anser denne loven som ikke gyldig for frie levende menn og kvinner. Staten har også forbudt seg mot Helsinki og Nuremberg doktriner ved å aktivt la barn delta i medisinske forsøk med genmodifiserte organismer (GMO).

Regjeringen har ennå ikke vist til vitenskapelige tester som bekrefter at virus er smittsom og årsak til infeksjon. Grunnlag for loven er derfor ikke tilstede.

Jeg er basert på dette totalt uenig i en slik lov. Jeg vil også være en klar stemme for å straffe kriminelle politikere og ansatte i statsadministrasjonen. Loven er rett og slett uhørt og en kriminell maktutøvelse.

Regjeringen mangler også en gyldig konsekvensanalyse og har ingen vitenskapelige bevis for at verken bruk av masker, isolasjon og andre såkalte Korona tiltak har en registrerbar effekt. Det vi har sett av bivirkninger etter denne injeksjonen som inneholder genmanipulerte organismer er så opprørende at jeg sliter med å finne sterke nok ord!

MVH Svein K. Storetvedt